Conwy Culture CYM

Search website

Cyfuno

Mae Cyfuno yn gynllun gan Lywodraeth Cymru sy'n ceisio helpu i fynd i'r afael â thlodi.

Mae’n creu cyfleoedd i bobl na fyddai fel arfer yn cael cyfle i gymryd rhan mewn treftadaeth a diwylliant efallai. Mae gweithgareddau diweddar yn Sir Conwy yn cynnwys:

 • sesiynau stori i ysgolion
 • gweithdai celf
 • ymweliadau ag amgueddfeydd
 • prosiectau archif
 • gwella sgiliau digidol
 • prosiectau lles
 • cyfleoedd gwirfoddoli
 • prosiectau hel atgofion
 • cyfleoedd ffotograffiaeth
 • cyfleoedd ennill cymhwyster

Mae Cyfuno yn gweithio gyda phartneriaid yn Sir Conwy yn cynnwys:

 • Cadw
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Venue Cymru
 • Criw Celf
 • Llenyddiaeth Cymru
 • Mostyn
 • Prifysgol Bangor
 • Cymunedau am Waith
 • Youth Shedz
 • Home-Start

I gymryd rhan ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â shirley.williams1@conwy.gov.uk