Sesiwn stori – Hen ddyddiau ysgol yn Ysgol Betws yn Rhos