Conwy Culture CYM

Search website

Creu Conwy

Creu Sbardun, Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy

Rydym yn falch i gyhoeddi ein Strategaeth Ddiwylliannol newydd i Sir lle mae diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Creu Conwy Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy 2021 2026

pdf, 3.77 MB

Creu Conwy Cultural Strategy for Conwy County Borough 2021 2026

pdf, 3.79 MB

Newyddlen:

Newyddlen Creu Conwy Gaeaf 2023/24

Creu Conwy Cylchlythyr

pdf, 2.136 MB

Creu Conwy Newsletter

pdf, 2.42 MB

Newyddlen Creu Conwy Haf 2023

Newyddlen Creu Conwy Haf 2023

pdf, 2.35 MB

Creu Conwy Newsletter Summer 2023

pdf, 2.359 MB

Mae'r syniadau yn y strategaeth yn deilio o sgyrsiau a gynhaliwyd gyda sefyliadau ac unigolion ar draws y rhanbarth ers 2019 a dymunwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y strategaeth derfynol. Yn ystod hanner cyntaf 2022, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi creu cynlluniau gwerthredu i gyflawni'r strategaeth, gan gydweithio gyda phartneriaid a'n cymunedau.

I wybod sut y gallwch gymryd rhan, gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod:

E-bost: creu@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576139