Conwy Culture CYM

Search website
Culture Strategy Header

Croeso i Ddiwylliant Conwy

Diwylliant Conwy

Darganfod treftadaeth a diwylliant a gynhelir neu a gefnogir gan Gyngor Sir Bwrdeistref Conwy

Dan Sylw

Drysau Agored 2022

Drysau Agored 2022

Croeso i Drysau Agored 2022, ein dathliad blynyddol o ddiwylliant a threftadaeth bensaernïol Sir Conwy.

Casgliad yr Archif

Casgliad yr Archif

Mae Archifau Conwy yn cynnwys miloedd o eitemau yn cynnwys dogfennau, mapiau a lluniau’n ymwneud â’r sir gyfan – dewch i ddarganfod beth sydd gennym a dechrau archwilio eich hanes.

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy ger waliau hynafol tref Conwy. Dewch i wybod am ddiwylliant, a threftadaeth y sir a mwy!

Artistiaid a Gwneuthurwyr Conwy

Artistiaid a Gwneuthurwyr Conwy

Bydd arddangosfa ffotograffiaeth sy’n dathlu Artistiaid a Gwneuthurwyr Conwy, mewn partneriaeth â’r Academi Frenhinol Gymreig

Llwybr Cerfluniau Dychmygu

Llwybr Cerfluniau Dychmygu

Mae’r Llwybr Cerfluniau yn rhan o brosiect Dychmygu Bae Colwyn sydd wedi’i ariannu gan gynllun Llefydd Gwych Cronfa Treftadaeth y Loteri. Nod y prosiect oedd cynnwys pobl ifanc a chreu celf gyhoeddus chwareus a diddorol dan themâu amgylcheddol a threftadaeth leol. Mae’r llwybr wedi’i ddatblygu gyda Phwyllgor Yn Ei Blodau Cyngor Tref Bae Colwyn gyda chymorth ariannol gan fferm wynt Gwynt y Môr.


Blychau Stori Digidol

Blychau Stori Digidol

Straeon am drigolion Conwy.

Cerdd yn y Gardd

Stopping by Woods on a Snowy Evening - Robert Frost