Conwy Culture CYM

Search website
Culture Strategy Header

Croeso i Ddiwylliant Conwy

Diwylliant Conwy

Darganfod treftadaeth a diwylliant a gynhelir neu a gefnogir gan Gyngor Sir Bwrdeistref Conwy

Dan Sylw

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy ger waliau hynafol tref Conwy. Dewch i wybod am ddiwylliant, a threftadaeth y sir a mwy!

Creu Conwy

Creu Conwy

Creu Sbardun, Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy

Amdani! Conwy

Amdani! Conwy

Chi Ydi Diwylliant Conwy! | You Are the Culture of Conwy!

Creu Conwy Ifanc

Creu Conwy Ifanc

Mae Creu Conwy Ifanc yn cynning gweithdai i blant, pobl ifanc a theuluoedd rhwng 0 a 25 oed.

Llinell Amser Hanes LHDT+

Llinell Amser Hanes LHDT+

I ddathlu Mis Hanes LHDT+ mae Archifau Conwy wedi llunio llinell amser yn dangos rhai o’r cyfnodau anhygoel yn hanes cymuned LHDT+ - gan gynnwys rhywfaint o hanes LHTD+ Sir Conwy ei hun.

Llwybr Cerfluniau Dychmygu

Llwybr Cerfluniau Dychmygu

Mae’r Llwybr Cerfluniau yn rhan o brosiect Dychmygu Bae Colwyn sydd wedi’i ariannu gan gynllun Llefydd Gwych Cronfa Treftadaeth y Loteri. Comisiynwyd Theatr Byd Bychan i weithio gyda’r gymuned i greu’r gosodiadau cerfluniau. Nod y prosiect oedd cynnwys pobl ifanc a chreu celf gyhoeddus chwareus a diddorol dan themâu amgylcheddol a threftadaeth leol. Mae’r llwybr wedi’i ddatblygu gyda Phwyllgor Yn Ei Blodau Cyngor Tref Bae Colwyn gyda chymorth ariannol gan fferm wynt Gwynt y Môr.


Gigs y Gaeaf

Gigs y Gaeaf 2022