Conwy Culture CYM

Search website
Culture Strategy Header

Croeso i Ddiwylliant Conwy

Diwylliant Conwy

Darganfod treftadaeth a diwylliant a gynhelir neu a gefnogir gan Gyngor Sir Bwrdeistref Conwy

Dan Sylw

Cyfleoedd Presennol

Cyfleoedd Presennol

Rhestr o'n cyfleoedd presennol

Arolwg Gwasanaeth Amgueddfeydd Conwy

Arolwg Gwasanaeth Amgueddfeydd Conwy

Mae Gwasanaeth Amgueddfeydd Conwy yn cynnal arolwg.

Arddangosfa Prosiect 'Lleisiau'r Carneddau'

Arddangosfa Prosiect 'Lleisiau'r Carneddau'

Prosiect celf ar y cyd gan Bartneriaeth Tirwedd y Carneddau, yr ymarferydd celf Rachel Evans, disgyblion Ysgol Aberconwy ac Archifau Conwy yw ‘Lleisiau’r Carneddau’.

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy ger waliau hynafol tref Conwy. Dewch i wybod am ddiwylliant, a threftadaeth y sir a mwy!

Pecynnau Digidol Cyfrifiad 1911

Pecynnau Digidol Cyfrifiad 1911

Mae'r adnoddau wedi’u creu i ysgolion yn Nolwyddelan, Betws-y-coed a Chapel Garmon. Mae hi werth i unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes y pentrefi yma gael golwg arnyn nhw.

Casgliad yr Archif

Casgliad yr Archif

Mae Archifau Conwy yn cynnwys miloedd o eitemau yn cynnwys dogfennau, mapiau a lluniau’n ymwneud â’r sir gyfan – dewch i ddarganfod beth sydd gennym a dechrau archwilio eich hanes.

Llwybr Cerfluniau Dychmygu

Llwybr Cerfluniau Dychmygu

Mae’r Llwybr Cerfluniau yn rhan o brosiect Dychmygu Bae Colwyn sydd wedi’i ariannu gan gynllun Llefydd Gwych Cronfa Treftadaeth y Loteri. Comisiynwyd Theatr Byd Bychan i weithio gyda’r gymuned i greu’r gosodiadau cerfluniau. Nod y prosiect oedd cynnwys pobl ifanc a chreu celf gyhoeddus chwareus a diddorol dan themâu amgylcheddol a threftadaeth leol. Mae’r llwybr wedi’i ddatblygu gyda Phwyllgor Yn Ei Blodau Cyngor Tref Bae Colwyn gyda chymorth ariannol gan fferm wynt Gwynt y Môr.


Cerdd yn yr Ardd

Stopping by Woods on a Snowy Evening - Robert Frost