Conwy Culture CYM

Search website
Pollinator arch

Daeth y syniad o greu bwa gan ddisgyblion Ysgol Nant y Groes, wedi’u hysbrydoli gan Font yr Enfys ar yr A55 sy’n borth answyddogol i Fae Colwyn. Datblygwyd y syniad ymhellach gydag Uned Cyfeirio Disgyblion Penrhos Avenue ac roedd y myfyrwyr yn awyddus i adeiladu ar y themâu amgylcheddol drwy greu blodau a phryfaid peillio – gan amlygu eu pwysigrwydd i fioamrywiaeth leol. Mae pryfaid peillio ar ffurf gloÿnnod byw yn ymddangos yn yr animeiddiad hwn a grëwyd ynglŷn â'r Glyn gerllaw: Cymraeg

Disgrifiad artist Theatr Byd Bychan

Mae'r bwa wedi’i greu yn defnyddio polion sgaffald wedi plygu. Mae’r pryfaid peillio wedi’u creu yn defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau wedi’u hachub a’u hailgylchu, fel buwch goch gota allan o hen helmed swyddog heddlu gwrth-derfysg, bŵt llywio car rwber a darnau o bren haenog wedi’u peintio. Mae’r chwilen wedi’i chreu yn defnyddio hen het galed a mwgwd plastig. Mae pryf arall wedi’i wneud allan o boteli diod, peipen a phlât argraffu litho alwminiwm.

Mae’r wenynen a’r dail derw wedi’u torri o ddur*. Mae’r thema ailgylchu yn parhau gyda’r blodau sydd wedi’u gwneud yn defnyddio hen lestri picnic, tractor tegan a blaen polyn llenni haearn. Hen danc dŵr copr ydi’r haul. Mae’r morgrugyn mawr wedi’i greu yn defnyddio hen danc beic cwad, peiriant ffrio dwfn a fflôt bysgota.