Conwy Culture CYM

Search website

Digwyddidau

We have many events going on alongside the work in our museums, click here to find more information.

Allan ac o gwmpas: cyfres LHDTC+

Mae Llandudno wedi bod yn noddfa i lawer o bobl a deimlai na fedrent fynegi eu hunain yn iawn ym mröydd eu mebyd. Byddai dod ar wyliau i ‘Frenhines Trefi Glan Môr Cymru’ neu breswylio yma am gyfnod hwy’n aml yn rhoi rhyddid i bobl a’u galluogi i fod yn anhysbys. Bydd hanesion diddorol am y gymuned LHDTC+ yn y dref hon yn Sir Conwy yn cael eu cyflwyno gan Dr Jeff Morgan a Graham Morgan o Amgueddfa Llandudno.