Conwy Culture CYM

Search website

Amdani! Conwy

Chi Ydi Diwylliant Conwy! | You Are the Culture of Conwy!

Beth ydym yn ei wneud?

Mae Amdani Conwy! yn brosiect newydd sy’n agor drysau pobl leol at gyfleoedd i wirfoddoli a bod yn llysgenhadon ar gyfer arlwy diwylliannol cyffrous Conwy.

Mae Amdani Conwy! yn cefnogi lleoliadau diwylliannol a threfnwyr digwyddiadau ac yn gweithio gyda chymunedau i wneud diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau yn hwyl, hygyrch ac yn gynhwysol. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr ar ddiwylliant na’r celfyddydau i gymryd rhan.

Fel gwirfoddolwr mi fyddwch chi’n cael cyfle i fod yn rhan o rwydwaith cyfeillgar o amrywiaeth o bobl. Byddwch hefyd yn cael mynediad tu ôl i’r llenni, gan sgwrsio gyda’r cyhoedd i ddatblygu sgiliau newydd a dysgu gan artistiaid a gweithwyr sy’n byw ac yn gweithio yn ein hardal.

CAM 20230530 0232

Pwy ydym ni?

Mae Amdani Conwy! yn cynnwys pawb sydd eisiau cymryd rhan.

Wedi’i gynnal drwy Bartneriaeth Creu Conwy mae’r prosiect yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, CGGC (Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy) a Disability Arts Cymru. Gyda’i gilydd bydd y sefydliadau hyn yn adeiladu fframwaith cefnogi newydd er budd y bobl a’r celfyddydau yng Nghonwy.

Mae Amdani Conwy! yn brosiect peilot sydd wedi’i ariannu’n hael gan gronfa Dinasoedd Gwirfoddoli Spirit of 2012 a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

How can you take part?

CAM 20230530 0010

RYDYM YN RECRIWTIO

We are now collecting expressions of interest forms and will be inviting people to apply for Amdani! Conwy from June 2023. Please submit your expressions of interest here.

Get in Touch:

  • Amdani@cvsc.org.uk
  • 07743932406
CAM 20230530 0020

Become a volunteer host

We are now accepting volunteer opportunities for Amdani! Conwy.

Please note our volunteers will not be trained until July so please only submit opportunities that are happening after July.

You can find all information about become a volunteer host in our handbook.

Llawnlyfr Cefnogi Gwirfoddolwyr

pdf, 1.862 MB

Volunteer Host Handbook

pdf, 1.91 MB

Volunteer Role Description Form

Guidance

Get in Touch:

  • Amdani@cvsc.org.uk
  • 07743932406

Y Tîm

Sut fedrwch chi gymryd rhan?

Yn dechrau fis Chwefror 2023, byddwn yn datblygu fframwaith a chyfleoedd newydd i wirfoddolwyr. Y wefan hon fydd cartref holl newyddion Amdani Conwy!

Byddwn yn cyhoeddi manylion ynghylch sut fedrwch chi gymryd rhan yn fuan iawn. Felly cadwch olwg ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf.

V2 Amdani WEB 1048 x 250 Partnership Banner 1200