Conwy Culture CYM

Search website

Creu Conwy Ifanc

Mae Creu Conwy Ifanc yn cynning gweithdai i blant, pobl ifanc a theuluoedd rhwng 0 a 25 oed.

Mae Creu Conwy Ifanc yn cynnig gweithdai i blant, pobl ifanc a theuluoedd rhwng 0 a 25 oed.

Mae gweithgareddau yn cynnwys:

  • Adrodd stori
  • Dawns i’r Teulu
  • Brahms i Fabanod
  • Celf a Chrefft
  • Dawns Fertigol
  • Ffotograffiaeth
  • Chwarae Synhwyraidd
  • Celf Graffiti
  • Beirniaid ifanc

Mae'r gweithgareddau rhad ac am ddim neu gost isel hyn a arweinir gan artistiaid yn cynnig cyfle i fod yn greadigol, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau mewn lleoliadau o amgylch y sir. Dilynwch y ddolen i ddarganfod mwy.

Archebwch Nawr

Creu Cowny Ifanc 1