Conwy Culture CYM

Search website

Strategaeth Ddiwylliannol

Creating the Spark, a Cultural Strategy for Conwy County Borough

Rydym yn falch i gyhoeddi ein Strategaeth Ddiwylliannol newydd i Sir lle mae diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Creu Conwy Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy 2021 2026

pdf, 3.77 MB

Creu Conwy Cultural Strategy for Conwy County Borough 2021 2026

pdf, 3.79 MB

Mae'r syniadau yn y strategaeth yn deilio o sgyrsiau a gynhaliwyd gyda sefyliadau ac unigolion ar draws y rhanbarth ers 2019 a dymunwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y strategaeth derfynol. Yn ystod hanner cyntaf 2022, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi creu cynlluniau gwerthredu i gyflawni'r strategaeth, gan gydweithio gyda phartneriaid a'n cymunedau.

I wybod sut y gallwch gymryd rhan, gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod:

E-bost: creu@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576139