Conwy Culture CYM

Search website

Oriel Colwyn

Mae Oriel Colwyn yn oriel bwrpasol i arddangos ffotograffiaeth.

Agorwyd yr Oriel yn 2012 yn adeilad hanesyddol Theatr Colwyn yn nhref glan môr Bae Colwyn. Drwy weithio gyda ffotograffwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â thalentau newydd, ni yw lleoliad ffotograffiaeth mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru. Gallwch weld manylion ein harddangosfeydd presennol yma.

Ymysg yr orielau eraill yn Sir Conwy mae MOSTYN a’r Academi Frenhinol Gymreig