Conwy Culture CYM

Search website

Archifau Conwy

Cymerwch olwg drwy ein catalog ar-lein neu dewch i’n gweld yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy.

Ein oriau agored yw:
Dydd Llun9.30yb - 12.30yp a 13.30yp - 16.30yp
Dydd Mawrth9.30yb - 12.30yp a 13.30yp - 18.45yp
Dydd Mercher9.30yb - 12.30yp a 13.30yp - 16.30yp
Dydd Iau9.30yb - 12.30yp a 13.30yp - 16.30yp
Dydd GwenerAr Gau

Cerdyn Archifau

Os ydych yn ymweld â ni i edrych ar eitemau gwreiddiol, bydd arnoch angen Cerdyn Archif - gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru yma.

Catalog yr Archif

Mae ein catalog ar-lein yn cynnwys llawer o’r eitemau sydd gennym yn yr Archif – rydym yn ychwanegu ato drwy’r amser.

Casgliad yr Archif

Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei gasglu yn yr Archif yma.

Gwneud cais am Gopïau a Gwasanaethau Eraill

Os gwelwch chi rywbeth y byddech yn ei hoffi, gallwch ofyn am gopi o’r Archif. Byddwn yn anfon dyfynbris atoch a gallwch dalu ar-lein.

Rydym yn hapus i roi cyngor i unrhyw un sy’n dymuno rhoi cofnodion i ni – mae gwybodaeth yma, a gallwch gysylltu â ni am fwy o wybodaeth.

Rydym yn codi tâl am wneud copïau ac am wasanaethau eraill yn cynnwys ymchwil - mae prisiau yma.

Cysylltu ag Archifau Conwy