Conwy Culture CYM

Search website
Hanes Teulu

Hanes Teulu

Hoffech chi help i ymchwilio i hanes eich teulu? Edrychwch ar y canllaw defnyddiol hwn cyn ymweld ag Archifau Conwy.

Hanes Tai

Hanes Tai

Oes arnoch angen help i ddechrau chwilio am hanes eich tŷ? Cyn ymweld ag Archifau Conwy, edrychwch ar y canllaw defnyddiol hwn i’n hadnoddau.

Gwyliau yn Llandudno

Gwyliau yn Llandudno

Casgliad o luniau ac eitemau sy’n dangos y cynnydd ym mhoblogrwydd Llandudno fel cyrchfan wyliau.

Herbert Luck North a’r Dull Celf a Chrefft yn Sir Conwy

Herbert Luck North a’r Dull Celf a Chrefft yn Sir Conwy

Pwy oedd Joe Taylor?

Pwy oedd Joe Taylor?

Gwnaethom ni geisio darganfod hanes bywyd Joe Taylor yn Llandudno, gan ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael i ni yn Archifau Conwy. Yr hyn y gwnaethom ni ei ganfod oedd bywyd diddorol wedi’i fyw yn dda.

Cartref Coffa Dr Garrett

Cartref Coffa Dr Garrett

Dr Thomas James Galloway Garrett - Byddai'n dod yn enw adnabyddus yn ninasoedd mawrion Lloegr megis Manceinion a Bolton, o ganlyniad i'w Gartref Ymadfer ar gyfer plant ym Min-y-Don, Conwy.

Llinell Amser Hanes LHDT+

Llinell Amser Hanes LHDT+

I ddathlu Mis Hanes LHDT+ mae Archifau Conwy wedi llunio llinell amser yn dangos rhai o’r cyfnodau anhygoel yn hanes cymuned LHDT+ - gan gynnwys rhywfaint o hanes LHTD+ Sir Conwy ei hun.

Arddangosfa Twnnel Conwy

Arddangosfa Twnnel Conwy

Dathlu 30 mlynedd ers agor Twnnel Conwy

Chwarel Penmaenmawr

Chwarel Penmaenmawr

A oes gennych ddiddordeb yn Chwarel Penmaenmawr a’i hanes?

Blychau Stori Digidol

Blychau Stori Digidol

Straeon am drigolion Conwy.

Cipluniau Chwaraeon

Cipluniau Chwaraeon

Cipluniau chwaraeon Conwy.

Rhyfel Llongau Tanfor

Rhyfel Llongau Tanfor

Llai adnabyddus fel dioddefwyr lleol y Rhyfel Byd Cyntaf na’r rhai wnaeth wasanaethu a marw yn y ffosydd yw’r bobl, milwyr a sifiliaid, wnaeth golli eu bywydau oherwydd y rhyfel Llongau Tanfor. Yma rydym yn cofio dioddefwyr o’r hyn a elwir nawr yn Sir Conwy a rhai o’u straen.