Conwy Culture CYM

Search website

Pecynnau Digidol Cyfrifiad 1911

Mae'r adnoddau wedi’u creu i ysgolion yn Nolwyddelan, Betws-y-coed a Chapel Garmon. Mae hi werth i unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes y pentrefi yma gael golwg arnyn nhw.

Dolwyddelan Powerpoint Cymraeg

powerpoint, 30.709 MB

Dolwyddelan Powerpoint English

powerpoint, 30.777 MB

Betws y Coed Powerpoint Cymraeg

powerpoint, 35.278 MB

Betws y Coed Powerpoint English

powerpoint, 32.745 MB

Ysgol Capel Garmon Powerpoint Cymraeg

powerpoint, 27.031 MB

Ysgol Capel Garmon Powerpoint English

powerpoint, 27.026 MB