Conwy Culture CYM

Search website

Amdani! Conwy

Chi Ydi Diwylliant Conwy! | You Are the Culture of Conwy!

Beth ydym yn ei wneud?

Mae Amdani Conwy! yn brosiect newydd sy’n agor drysau pobl leol at gyfleoedd i wirfoddoli a bod yn llysgenhadon ar gyfer arlwy diwylliannol cyffrous Conwy.

Mae Amdani Conwy! yn cefnogi lleoliadau diwylliannol a threfnwyr digwyddiadau ac yn gweithio gyda chymunedau i wneud diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau yn hwyl, hygyrch ac yn gynhwysol. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr ar ddiwylliant na’r celfyddydau i gymryd rhan.

Fel gwirfoddolwr mi fyddwch chi’n cael cyfle i fod yn rhan o rwydwaith cyfeillgar o amrywiaeth o bobl. Byddwch hefyd yn cael mynediad tu ôl i’r llenni, gan sgwrsio gyda’r cyhoedd i ddatblygu sgiliau newydd a dysgu gan artistiaid a gweithwyr sy’n byw ac yn gweithio yn ein hardal.

Web Northern Eye 1
"It was more than showing visitors to the gallery or to their seats. The positivity I received back from visitors and the event as a whole were stimulating and genuinely inspirational."
Andy, Volunteer for Northern Eye 2023
CAM 20230930 0061

How to get involved?

You can express an interest in volunteering whenever you like using our simple form. This allows us to invite you to one of our recruitment waves happening in 2024.

During the recruitment waves you’ll be invited to take part in two events, where you will meet the team, find out more about how Amdani Conwy can work for you, and receive a fantastic package of training to get you ready for action.

Step 1 - Express your interest
Fill out this short Online Expression of Interest Form. Give us your basic details and how we can get in touch with you.
Step 2 - Meet the team
Hosted by the five libraries across Conwy County, attend one of our in person Meet the team events. We will tell you more about the project over a cuppa and register you to an induction if Amdani! Conwy is right for you.
Illustration of people talking with hot drinks
Step 3 - Induction
Our full day training events get you ready for the action. You'll receive a starter pack, uniform, and training led by incredible creative facilitators.
Illustration of a person giving a presentation to a group of people
Step 4 - Get Volunteering
Once you're inducted, you'll be free to sign up to Amdani! Conwy volunteering or training opportunities available on Volunteering Wales.

Due to the number of volunteers we support, applications have to be done this way. Our team is here to help you every step of the way.

We’ve created a list of Volunteer Frequently Asked Questions to help you figure out if Amdani! Conwy is right for you.

Frequently Asked Questions

If you need support or information in a different format, you can contact us:

Email:
Amdani@CVSC.org.uk
Phone:
07743932406
So far I have enjoyed being part of the Amdani! Conwy community, I already feel like my contributions matter.
Emlyn, (Amdani! Volunteer 2023)
V2 Amdani WEB 1048 x 250 Partnership Banner 1200