Conwy Culture CYM

Search website

Rhoi Eitem i’n Casgliad Amgueddfa

Mae rhoddion neu eitemau gan unigolion hael yn ein galluogi i gyfoethogi a thyfu ein casgliadau hanesyddol.

Mae eitemau a roddir yn cael eu cofnodi, eu cadw a gofalir amdanynt i’r safonau uchaf. Fodd bynnag, fel y gallwch ddychmygu, ni allwn dderbyn bob eitem a gynigir i ni. Mae angen i bob eitem bosib gydymffurfio â’n polisi casglu a’i hymchwilio er mwyn sefydlu os yw’n gyfreithiol ac yn foesegol.

Rhaid i unrhyw roddion newydd a dderbynnir i’n gofal gynrychioli ychwanegiad ystyrlon i’r casgliad, gan ddarparu mewnwelediad i fywydau pobl yn sir Conwy.

Gellir postio neu e-bostio’r ffurflen hon i Wasanaeth Amgueddfeydd Conwy:

Rachel Evans,
Gwasanaeth Amgueddfeydd Conwy,
Canolfan Ddiwylliant Conwy,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN

rachel.evans@conwy.gov.uk

Ffurflen Ymholiad Rhodd

pdf, 452.656 KB

Donation Enquiry Form

pdf, 452.518 KB