Conwy Culture CYM

Search website

Cyfleoedd Presennol

Rhestr o'n cyfleoedd presennol

Swyddog Marchnata: Llyfrgelloedd a Diwylliant

Swydd lawn amser am gyfnod penodol tan 31 Rhagfyr 2024 (ceisir cyllid parhaus)

Gallu cyfathrebu yn Gymraeg - Dymunol

Lleoliad - Bae Colwyn

Cyflog - G05 £24,496 - £27,852 y flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer y cais - 07/08/2023

Ymgeisiwch Nawr