Conwy Culture CYM

Search website

Cyfleoedd Presennol

Rhestr o'n cyfleoedd presennol

Galw ar Artistiaid - Galw ar Wneuthurwyr Conwy! 🎨

‘Crefftwyr Campus’ yw thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni ac mae’n ymwneud â bod yn GREADIGOL.

Mae Creu Conwy yn chwilio am Artist-wneuthurwyr i gynnal bloc o sesiynau ½ diwrnod ym mhob un o’n Llyfrgelloedd Ardal ar y diwrnodau canlynol dros 5 wythnos:


• Bob dydd Llun – Llanrwst

• Bob dydd Mawrth – Llandudno

• Bob dydd Mercher – Conwy

• Bob dydd Iau – Bae Colwyn

• Bob dydd Gwener - Abergele

Dyma gyfle i arddangos eich gwaith fel Gwneuthurwr lleol tra'n cynnal sesiynau creadigol hamddenol ar sail galw heibio ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd.

I wneud cais, anfonwch gynnig amlinellol ar gyfer y sesiynau (dim mwy nag 1 dudalen yn manylu ar eich profiad blaenorol) at creu@conwy.gov.uk erbyn 08/07/24 gan nodi'r lleoliad y byddech yn ei ffafrio.

£150 y sesiwn fyddai'r ffi (yn cynnwys deunyddiau).

Sylwch y bydd rhai sesiynau yn cael eu cynnal yn y gofod llyfrgell ei hun a rhaid meddwl sut y gallai hyn weithio.

I gael mwy o wybodaeth, gweler: https://bit.ly/4cBv4ib