Conwy Culture CYM

Search website

Gigs y Gaeaf Ifanc - Basecamp

TAPE - Colwyn Bay - Dydd Gwener 8 Mawrth, 11:00 to Dydd Gwener 8 Mawrth, 0:00

Bydd y digwyddiad Basecamp yn gyfle i chi gwrdd ag arwyr y diwydiant cerddoriaeth leol a chysylltu â phobl â’r un meddylfryd â chi. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar safle Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE yn Hen Golwyn a bydd yn gyfle gwych i chi dderbyn gwybodaeth gyffrous a chyfleoedd newydd a fydd o gymorth i chi gyda’ch gyrfa greadigol.

Cliciwch yma i archebu

Basecamp