Conwy Culture CYM

Search website

Pobl o Conwy

Cynhaliwyd sioe deithiol yn 2019 a wahoddodd bobl o bob cwr o Sir Conwy i rannu hanesion am y bobl yn eu cymunedau.

Defnyddiodd arddangosfa Pobl Conwy ffotograffiaeth bortreadol a hanesion llafar i ddathlu rhai o’r bobl hyn. Mae gwybodaeth i gyd-fynd â’r arddangosfa hon yn Llyfrgell Llanrwst yn defnyddio:

  • Cymraeg
  • Saesneg
  • Iaith Arwyddion Prydain
  • Is-deitlau hawdd eu darllen
  • Trosleisio

Mae mwy o wybodaeth am yr arddangosfa a’r bobl sydd ynddi yma.

Dennis Roberts, hanesydd lleol a chyn Bennaeth ysgol, yn eistedd o flaen caban llawn llyfrau
Pat Rowley, hanesydd lleol a chyn athrawes, gyda phont Llanrwst y tu ôl iddi
Tom a Trevor Jones, pysgotwyr cregyn gleision Conwy yn gafael mewn cribiniau hir yn eu cwch gyda’r castell a’r bont y tu ôl iddynt
Tony Parisella, perchennog busnes hufen iâ, yn sefyll yn ei gegin waith