Conwy Culture CYM

Search website

Arolwg Gwasanaeth Amgueddfeydd Conwy

Mae Gwasanaeth Amgueddfeydd Conwy yn cynnal arolwg.

Hoffem wybod pa ddigwyddiadau hanesyddol, arddangosiadau, gweithdai a straeon treftadaeth yr hoffech eu gweld yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy ac ar draws Sir Conwy! Rydym eisiau pob math o adborth gan bobl sy’n defnyddio neu ddim yn defnyddio Gwasanaeth Amgueddfeydd Conwy.

Gofynnir i chi lenwi ein harolwg pum munud syml yma yn Gymraeg neu yma yn Saesneg.

Byddem yn ei werthfawrogi’n fawr! Diolch yn fawr iawn!