Conwy Culture CYM

Search website

Jasmine Pilling Audio Intro

audio, 614.322 KB

Jasmine ydw i, Rheolwr Rhaglen Gwirfoddolwyr Amdani Conwy! Mi fydda i’n gyfrifol am greu a datblygu rhaglen wirfoddoli gynhwysol a diddorol newydd ar gyfer Conwy, ochr yn ochr â David sy’n Swyddog Mynediad a Chynhwysiant.

Mae gen i gefndir mewn newyddiaduriaeth darlledu, ond yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf rydw i wedi bod yn ymwneud llawer â gweithgareddau gwirfoddoli a rheoli yn y trydydd sector. Rydw i hefyd wedi gwirfoddoli fel cyflwynydd radio ar gyfer Bayside Radio a dw i’n frwdfrydig iawn dros y byd gwirfoddoli! Felly dw i’n hynod gyffrous i ddechrau adfer gwirfoddoli a gwneud gwirfoddoli yn fwy hygyrch, cynhwysol a HWYL!