Conwy Culture CYM

Search website

David Cleary Audio Intro

audio, 727.168 KB

David ydw i a fi ydi Swyddog Mynediad a Chynhwysiant Amdani Conwy! drwy Disability Arts Cymru. Byddaf yn gweithio gyda Jasmine i agor Amdani Conwy! i’r gymuned ehangach. Fy ngwaith i ydi cynnal gofod lle gall cymysgedd o leisiau gwahanol (llafar a di-eiriau) helpu i siapio Amdani! a chynnig cymorth ychwanegol i wneud i’r prosiect weithio i’r rheiny sydd ei angen.

Symudais i Gonwy yn 2021 o Hull, fy nhref enedigol, a dw i wedi bod yn gweithio mewn orielau fel curadur sy’n arbenigo mewn prosiectau dysgu a chydweithio rhwng artistiaid a chymunedau. Rydw i’n edrych ymlaen at archwilio dulliau newydd o ddod â phobl at ei gilydd gyda chreadigrwydd a diwylliant.