Conwy Culture CYM

Search website

Perfformwyr Gigs y Gaeaf

Bydd Gigs y Gaeaf yn llenwi lleoliadau ar draws y sir, ac yn taflu goleuni ar dalent gerddorol o Gymru a thu hwnt.

Bydd y digwyddiadau yn rhad ac am ddim ac ar gost ostyngol gyda chyfle i gyfrannu / talu fel y dymunwch

Dydd Gwener 25 Tachwedd

Cyngerdd dan olau cannwyll gyda Hazel Mary

Eglwys y Santes Fair, Conwy

Archebwch Nawr

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd

Juan Martin

Eglwys y Santes Fair, Conwy

Archebwch Nawr

Dydd Sul 27 Tachwedd

Sweet Baboo a Clementine March

Eglwys y Santes Fair, Conwy

Archebwch Nawr

Dydd Llun 28 Tachwedd

The Trials of Cato a Gwilym Bowen-Rhys

Eglwys Sant Grwst Llanrwst

Archebwch Nawr

Dydd Iau 01 December

John Power (Cast / The La's)

Neuadd y Dref, Llandudno

Archebwch Nawr

Dydd Gwener 02 Rhagfyr

The Belgrave House Band – Rumours Reimagined

Gyda chefnogaeth gan Hap a Damwain – gyda’u cymysgedd o ganeuon pop a baledi arbrofol

Neuadd y Dref, Llanfairfechan

Archebwch Nawr

Dydd Sul 04 Rhagfyr

Mark Morriss (The Bluetones)

Gyda chefnogaeth gan Courteous Thief

The Marine, Hen Golwyn

Archebwch Nawr

Mae’r perfformiadau’n addas i bawb dros 14 oed. Rhaid i bawb dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn

Gwerthfawrogir rhoddion tuag at 'Gigs y Gaeaf'

Mae’r perfformiadau’n rhad ac am ddim ond mae’n rhaid cael tocyn