Conwy Culture CYM

Search website

Dydd Iau 01 Rhagfyr - Dydd Sul 04 Rhagfyr

Synau ac elfennau gweledol ymdrwythol o Fynyddoedd y Carneddau (ASMR)

Amgueddfa Penmaenmawr

Darganfod mwy

Dydd Gwener 25 Tachwedd

Nos Northern Soul Night - Bydd y DJs Micky Moonshine, Mally Mecca, Frank Allison a Degzy Delgrano yn chwarae’r caneuon Northern Soul gorau o’r 60au, y 70au a’r 80au.

Clwb Golff Abergele

Darganfod mwy

Treblemakers - Triawd acwstig yn perfformio caneuon poblogaidd y degawdau a fu.

Y Gloch Las, Conwy

Darganfod mwy

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd

Gweithdy Iwcalili - Gwnewch sŵn mewn Llyfrgelloedd fel rhan o Gigiau’r Gaeaf a Mwy - Ymunwch ag Alun Tan Lan ar gyfer y gweithdy iwcalili llawn hwyl hwn. Addas ar gyfer plant 7 – 11 oed – dim profiad yn angenrheidiol a bydd yr offerynnau’n cael eu darparu.

Llyfrgell Llanrwst , Glasdir

Darganfod mwy

Dydd Sul 27 Tachwedd

Quayside Bucaneers - Ymuno yn y chwarae Blŵs a Gwerin Acwstig - dewch â’ch offeryn ac ymunwch - bydd lluniaeth a thaflenni cerddoriaeth ar gael i chi.

Siambr y Cyngor, Llanfairfechan

Darganfod mwy

NWAMI - Drymio Brasilaidd - Dilynwch drwy ymuno â gorymdaith drymio Brasilaidd gwych. Cyfarfod yng Nghanolfan Siopa Bay View (17:00) a gorffen am 9 ar Ffordd Wynnstay.

Darganfod mwy

Dydd Mercher 30 Tachwedd

Gweithdy Beatbox gyda Mr Phormula - Dysgwch sut i wneud curiad drwm, rhythm a synau cerddorol gyda’ch ceg - a’u paru nhw â geiriau fydd yn gwneud i bobl eistedd i fyny a gwrando.

Llyfygell Conwy

Darganfod mwy

Mr Phormula'n - Fwy yn y Llfygell

Llyfygell Conwy

Darganfod mwy

Mike Badger(The La's) - Perfformio set o ganeuon personol a chlòs wedi’u dewis o’i recordiau amrywiol (1980au hyd heddiw) yn Arddangosfa Ffotograffau Cerddoriaeth Mark McNulty presennol Oriel Colwyn.

Oriel Colwyn, Bae Colwyn (Theatr Colwyn)

Darganfod mwy

Clwb Ffoto Ffilm #7
- Mae SHOT! THE PSYCHO-SPIRITUAL MANTRA OF ROCK yn daith i straeon lliwgar a bohemaidd hanes roc a rôl. Antur sinematig sy’n treiddio’n ddwfn i feddwl un o ffotograffwyr byw mwyaf y byd roc a rôl: Mick Rock.

Darganfod mwy

Dydd Iau 01 Rhagfyr

Hap Damwain - Profwch awyrgylch min nos yn nosweithiau hwyr Mostyn a mwynhewch gerddoriaeth fyw â chefndir o ddarluniau anhygoel gan Cerith Wyn Evans.

MOSTYN, Llandudno

Darganfod mwy

Silent Cousins - Band 5 aelod o ogledd Cymru’n chwarae cerddoriaeth â sŵn etheraidd sy’n gymysgedd o gerddoriaeth gwerin, gwledig a shoegaze.

Y Gloch Las, Conwy

Darganfod mwy

Dydd Gwener 02 Rhagfyr

Beacons Cymru Basecamp - sefydliad Cymru gyfan sy’n cefnogi’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc (18-25 oed) sy’n edrych i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth – yn dod ag un o’i ddigwyddiadau diwydiant cerddoriaeth i Sir Conwy.

TAPE, Hen Golwyn

Darganfod mwy

Martin Byast - Canwr/cyfansoddwr o ogledd Cymru i’r band roc lleol Bad Dog.

Y Gloch Las, Conwy

Find out more

Dydd Sadwrn 03 Rhagfyr

Gweithdy Iwcalili - Gwnewch sŵn mewn Llyfrgelloedd fel rhan o Gigiau’r Gaeaf a Mwy - Ymunwch ag Alun Tan Lan ar gyfer y gweithdy iwcalili llawn hwyl hwn. Addas ar gyfer plant 7 – 11 oed – dim profiad yn angenrheidiol a bydd yr offerynnau’n cael eu darparu.

Llyfrgell Abergele

Darganfod mwy

Chwaraewyr Cymunedol Llanfairfechan -

Bydd yr elw i gyd yn mynd i fanc bwyd cymuned Llanfairfechan

Neuadd y Dref, Llanfairfechan

Darganfod mwy

Dydd Sul 04 Rhagfyr

Modulate - Rydym ni’n hynod o gyffrous i fod yn gweithio gydag oriel Ink am y tro cyntaf ac rydym ni wedi rhoi rhestr arbennig at ei gilydd o ffefrynnau Modulate i ddod â bwrlwm. Yn ymuno â ni y mae Sword Swinging Robot, Andy Peggs, Etchasketch a The Mycelium Frequency.

Oriel Ink, Bae Colwyn

Darganfod mwy


Rhaid i bawb dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn

Y gymuned sy’n trefnu perfformiadau Gigs y Gaeaf a Mwy a gallai’r amserlen newid