Conwy Culture CYM

Search website

Gigs y Gaeaf

Mae gŵyl gerddoriaeth newydd sbon Conwy wedi cyrraedd!

Gigs y Gaeaf yn llenwi llefydd ar draws y sir, yn rhoi’r sbotolau ar dalent gerddorol o Gymru a thu hwnt!

Bydd y digwyddiadau am ddim ac am gost gostyngol.

Rhwng 25 Tachwedd a 4 Rhagfyr 2022

Mae’r perfformiadau’n addas i bawb dros 14 oed. Rhaid i bawb dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn

Y gymuned sy’n trefnu perfformiadau Gigs y Gaeaf a Mwy a gallai’r amserlen newid

Mae’r perfformiadau’n rhad ac am ddim ond mae’n rhaid cael tocyn

Cyflwynir Gigs y Gaeaf i chi gan – Creu Conwy, Creu’r Sbardun, Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy 2021 - 2026

Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda/o gael ein cefnogi gan: