Conwy Culture CYM

Search website

Drysau Agored Ychwanegol

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am y gweithdai a’r digwyddiadau am ddim sy’n cael eu cynnal y mis yma:

Drwy Creu Conwy, yn rhan o Ddrysau Agored Ychwanegol, rydyn ni wedi comisiynu 5 o artistiaid lleol, dawnus i gynnal pethau cyffrous a chreadigol yn ein llyfrgelloedd a’n lleoliadau diwylliannol ar draws y sir.

Wedi eu hysbrydoli gan wrthrychau rhwng tudalennau llyfrau wedi eu benthyg a’u ddychwelyd, mae gwaith toriadau papur cywrain yr artist Chloe Augusta Needham i’w weld yn cael ei arddangos yn Llyfrgell Llanrwst yr hydref hwn.

Mae ei gwaith toriadau papur wedi’u crefftio â llaw hefyd i’w weld yng nghasgliadau llyfrgelloedd Abergele a Llanrwst.