Conwy Culture CYM

Search website

Casglu - Mapio Creadigol Creu Conwy

Gyda’ch help chi hoffem greu map gweledol sy’n dathlu perlau diwylliannol unigryw sir Conwy, a gaiff eu cuddio neu eu hanghofio weithiau!

Beth yw diwylliant?

Gall diwylliant fod yn anodd i’w ddiffinio! Dyma sy’n rhoi synnwyr o hunaniaeth a pherthyn i ni. Y straeon sy’n bwysig yn ein barn ni. Diwylliant yw ein pobl a’n hiaith; ein hanes a’n chwedlau; ein cerddoriaeth, tirluniau, adeiladau a sefydliadau a llawer mwy!

Pan fydd wedi’i gwblhau, defnyddir y map hwn i rannu barn pobl am ddiwylliant yng Nghonwy.

Beth ddylai fod ar fap diwylliannol Conwy yn eich barn chi? Gallwch gyfrannu drwy:

1) Glicio ar y ddolen hon i lenwi ffurflen fer:

https://forms.gle/c4TeNyimPkiqjHWXA

Neu

2) Galw heibio gweithdy wedi’i arwain gan artist neu sesiwn sgwrs i rannu eich syniadau yn greadigol. Darperir yr holl ddeunyddiau:

Dydd Iau, 15 Medi

Galwch heibio am sgwrs
Llyfrgell Bae Colwyn 10:30 – 12:30

Llyfrgell Llandudno 13:30 – 15:30

Dydd Sadwrn, 24 Medi

Galwch heibio am sgwrs

Canolfan Ddiwylliant Conwy 13:30 – 15:00

Dydd Mawrth, 4 Hydref

Gweithdy celf a Galwch heibio am sgwrs

Llyfrgell Llanrwst 14:30 – 16:30

Dydd Sadwrn, 8 Hydref

Gweithdy celf

Llyfrgell Bae Colwyn 09:30 – 11:30

Llyfrgell Llandudno 13:00 – 15:00

Dydd Iau, 13 Hydref

Gweithdy celf

Canolfan Ddiwylliant Conwy 15:00 – 17:00

Dydd Sadwrn, 22 Hydref

Gweithdy celf

Llyfrgell Abergele 10:00 – 12:00

e-bost creu@conwy.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth

Mae’r prosiect Creu Conwy hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.