Conwy Culture CYM

Search website

West End Stage - Babanod Broadway

Venue Cymru - Dydd Llun 31 Gorffennaf, 10:00 to Dydd Gwener 4 Awst, 13:00

Mae Babanod Broadway’n weithdy theatr pum diwrnod i blant rhwng 4 a 7 oed a gaiff ei gynnal ochr yn ochr â Gweithdy’r West End.

Mae wedi’i deilwra i’n perfformwyr iau. Bydd disgyblion yn ymarfer rhwng 10am ac 1pm bob dydd, ac yn cloi’r wythnos gyda pherfformiad o flaen ffrindiau a theulu yn Venue Cymru ar ddiwedd yr wythnos.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at info@westendworkshop.co.uk

£103 (Ticket price includes a £3 administration fee)

Archebwch Nawr