Conwy Culture CYM

Search website

Sesiynau Fforio Celf i Blant Bach

- Dydd Llun 16 Ionawr, 13:00 to Dydd Llun 30 Ionawr, 14:30

Sesiynau phrynhawn a i'r teulu am ddim gyda'r artist Cyfryngau Cymysg Wendy Couling.

Mwynhewch a chael hwyl yn y sesiynau Celf hyn mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.

Mae'r sesiynau hyn ar gyfer plant ifanc rhwng 2 a 5 oed.

Ionawr 16eg 13:00 - 14:30 - Creu Hunan Bortread Oeraidd a Gaeafol

Ionawr 23ain 13:00 - 14:30 - Masgiau a Llusernau Dreigiau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Ionawr 30ain 13:00 - 14:30 - Adar Gaeaf a Nythod Clyd

Mae archebu lle yn hanfodol ar gyfer y sesiynau yma gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Archebwch Yma