Conwy Culture CYM

Search website

Gweithdy'r West End

Venue Cymru - Dydd Llun 31 Gorffennaf, 10:00 to Dydd Gwener 4 Awst, 17:00

Gweithdy’r West End yn dod â sêr a hud West End Llundain i Ogledd Cymru.

Mae’r gweithdy wythnos o hyd unigryw hwn yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc gydag awch am berfformio gael eu dysgu gan sêr o brif sioeau’r byd theatr.

Wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer rhai 8 – 21 oed, mae’r gweithdy’n diweddu gyda pherfformiad byw o olygfeydd o rai o sioeau mwyaf y West End o flaen teulu a ffrindiau!

10:00yb - 17:00yp

Yr hyn a gewch:

  • Perfformiad ar y prynhawn dydd Gwener yn Venue Cymru.
  • Gwersi gan sêr y West End a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.
  • Dosbarth Meistri Dyddiol.
  • Sylw unigol mewn dosbarthiadau maint bach i wneud y mwyaf o bob moment.
  • Cyfle i wneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd.
  • Magu hyder ar y llwyfan ac oddi arno.
  • Dau docyn am ddim i’r perfformiad. (Tocynnau ychwanegol ar gael i’w prynu)
  • P’un a oes gennych lond trol o brofiad neu am ddarganfod eich talentau cudd, bydd gennym amgylchedd diogel a chefnogol i roi’r hyder i chi gyflawni eich potensial.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at info@westendworkshop.co.uk

£253 (Mae pris y tocyn yn cynnwys ffi weinyddol o £3)

Archebwch Nawr