Conwy Culture CYM

Search website

Dawns Fertigol Young Fliers - Profiadol

Venue Cymru - Dydd Sadwrn 25 Mawrth, 12:30 to Dydd Sadwrn 25 Mawrth, 14:00

Mae Dawns Fertigol yn defnyddio’r offer y byddwch yn eu defnyddio i ddringo a gweithio mewn mannau uchel (rhaffau, harneisiau a dyfeisiau abseilio) ar gyfer dawnsio yn yr awyr ac ar waliau. Mae’n ffordd wych o gadw’n heini, dysgu sgiliau newydd, bod yn greadigol ac, wrth gwrs, HEDFAN!

Nid oes raid bod gennych brofiad blaenorol er mwyn dod i’r dosbarthiadau hyn - byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio’r offer yn ddiogel, ac yn rhoi cyflwyniad i chi ar dechnegau dawns fertigol. Bydd yna gyfle hefyd i chi gael chwarae’n greadigol yn yr awyr.

Profiadol - intended for those who attended the last season of experienced. Oedran 10 - 18

£5 y sesiwn

Archebwch Nawr