Conwy Culture CYM

Search website

Chwarae a Darganfod

Canolfan Ddiwylliant Conwy - Dydd Gwener 3 Chwefror, 10:00 to Dydd Gwener 3 Chwefror, 11:30

Mae sesiynau ‘Chwarae a Darganfod’ yn llawn o ddysgu hwyliog, wedi’u dylunio yn arbennig ar gyfer artistiaid bach i archwilio eu creadigrwydd, bod yn chwilfrydig a CHREU! Mae’n creu amgylcheddau a gweithgareddau wedi’u hysbrydoli gan ein harddangosfa, sydd yn llawn synhwyrau ac yn fywiog i chi a’ch plentyn ddarganfod a mwynhau.

Arweinir y sesiynau gan yr artist Ticky Lowe.

Gweithdai ar gyfer plant o dan 5 oed gyda’u hoedolion.

Canolfan Ddiwylliant Conwy,
Town Ditch Road,
Conwy,
LL32 8NU

I gofrestru, anfonwch e-bost at tickylowe@makingsensecic.org.uk

Archebwch Nawr